Sláva Isusu Christu!

Gréckokatolícky magazín je novým a jedinečným masmediálnym projektom. Vo svojom obsahu chce priblížiť život a aktuálne dianie v Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho zámerom je tiež informovať širokú verejnosť o činnosti spoločenstiev a organizácií v jednotlivých eparchiách. Zároveň chce vhodným spôsobom prezentovať zaujímavé profily osobností cirkevného života. To všetko prostredníctvom televízneho vysielania partnerských televízií na Slovensku a v Českej republike...

 

gréckokatolícky magazín
videoarchív

 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 15.8.2017

Veľká úcta k Nebeskej Matke Panne Márii má na Slovensku hlboké korene a dávnu tradíciu, ktorá vydržala aj počas obdobia tureckých vpádov či komunistického režimu. Hlavné mar...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 8.8.2017

Najmladšie mariánske pútnické miesto - hora Zvir v Litmanovej sa prvý augustový víkend stala centrom putovania tisícov pútnikov. Tohtoročná litmanovská púť sa poprvýkrát pren...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 1.8.2017

Gréckokatolíkom vo farnosti Volovec na Ukrajine v rokoch prenasledovania násilne odobrali miestny chrám. Nový sa im podarilo postaviť aj za pomoci miestneho rodáka a prvého biskupa p...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 25.7.2017

V nedeľu 29. januára 2017 sa v Prešove v Športovej hale hotelovej akadémie konal koncert Rómskeho 80 členného Big Bandu pod názvom Bararas. Tento orchester je tvorený Rómami z vý...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 18.7.2017

Už 80 rokov svojim spevom chváli a zvelebuje Boha gréckokatolícky katedrálny zbor v Bratislave Kyrillomethodeon. Svoje okrúhle jubileum si jeho súčasní i bývalí členovia pripomen...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 11.7.2017

Vladyka Milan Chautur si v tomto roku pripomína 25 rokov od svojej biskupskej vysviacky. Vo veku 34 rokov sa stal najmladším biskupom Katolíckej cirkvi.Rok 2017 je pre Košickú gréckok...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 4.7.2017

Biskup Peter Pavol Gojdič zachránil pred koncentrákom stovky židov, sám pritom skončil v komunistickom väzení. Najdôležitejšie momenty života novodobého mučeníka zobrazuje dok...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 27.6.2017

Na Zakarpatskej Ukrajine, neďaleko Užhorodu postavia nový misijný seminár. Základný kameň budúcej stavby posvätil Waršavský arcibiskup, jeho Eminecia kardinál Kazimierz Nycz.Pr...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 20.6.2017

Na Zakarpatí v Mukačevskej eparchii sa uskutočnila tradičná púť matiek na mieste poslednej verejnej liturgie blahoslaveného biskupa Teodora Romžu.V rámci roka výročí Košickej e...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 13.6.2017

Už po ôsmykrát putovali gréckokatolícki veriaci do Sanktuária Božieho milordenstva v Krakove. Tohtoročnej metropolitnej púte sa zúčastnilo viac ako 5000 pútnikov zo Slovenska.Cir...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 6.6.2017

V Prešove sa stretli kňazi v deň 70. výročia biskupskej vysviacky blahoslaveného Vasiľa Hopka. Súčasťou programu bola aj katechéza k eucharistickému prijímaniu detí v Gréckoka...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 30.5.2017

Gréckokatolícka cirkev sui iuris na Slovensku obnoví starobylú prax východných cirkví v podávaní Eucharistie malým deťom. Stane sa tak so začiatkom nového cirkevného roka, od s...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 23.5.2017

100 rokov od prvého fatimského zjavenia, 70 rokov od zasvätenia Mukačevskej eparchie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a posvätenie putujúcej kópie ikony Mariapócskej Bohorodičky ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 16.5.2017

V Humennom vznikol nový Humenský archieparchiálny vikariát. Za prvého vikára bol vymenovaný o. Martin Zlacký.Gréckokatolícky chrám svätého veľkomučeníka a divotvorcu Juraja v...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 9.5.2017

Na Slovensku otvorili v poradí 24. národnú kanceláriu pápežskej nadácie Kirche in Not. Pri tejto príležitosti slúžil liturgiu v bratislavskej katedrále Povýšenia sv. Kríža, a...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 3.5.2017

Sviatky Paschy podľa Juliánskeho kalendára tohto roku pripadli na nedeľu 16. apríla a veriaci Gréckokatolíci na Ukrajine i na Zakarpatí ich v tomto roku oslávili v rovnakom termíne...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 25.4.2017

Lazárovou sobotou a Kvetnou nedeľou vstúpili katolícki veriaci do Veľkého alebo Svätého týždňa, ktorý vyvrcholil najväčším kresťanským sviatkom v liturgickom roku - vzkries...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 18.4.2017

Lazárovou sobotou a Kvetnou nedeľou vstúpili katolícki veriaci do Veľkého alebo Svätého týždňa, ktorý vyvrcholil najväčším kresťanským sviatkom v liturgickom roku - vzkries...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 11.4.2017

Katolícki veriaci na celom svete vstúpili Kvetnou nedeľou do Veľkého alebo Svätého týždňa. Oslávia v ňom najstaršie a najvýznamnejšie sviatky liturgického roka - Paschu. Ako ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 4.4.2017

Na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke udelil prešovský arcibiskup a metropolita, vladyka Ján Babjak, nižšie svätenia 10 seminaristov Gréckokatolíckeho seminára v Prešove.N...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 28.3.2017

Baziliáni slávia jubilejný rok pri príležitosti 400. výročia obnovenia svojho rádu. Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity sa uskutočnila medzinárodná ve...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 21.3.2017

Posledné mesto na zemi, kde dodnes hovoria jazykom Ježiša Krista a jeho apoštolov sa stalo terčom teroristických útokov. Svedectvo na Slovensko priniesol sýrsky kresťan, Abdo El Ha...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 14.3.2017

Medzinárodná vedecká konferencia Sacrum a príroda sa aj v tomto ročníku zaoberala otázkami prírody, jej významu a ochrany v spojitosti so Svätým písmom.Emeritný biskup gréckoka...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 7.3.2017

BARARAS je hudobno-dramatický projekt, za ktorým stojí Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave a rómska evanjelizačná kapela F6. Spolupracuje na ňom desiatka regió...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 28.2.2017

Košická gréckokatolícka eparchia vstúpila do jubilnejého roku viacerých výročí. Pri tejto príležitosti ocenila aj významné osobnosti na poli eparchiálneho cirkevného školstv...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 21.2.2017

Vladyka Milan Chautur si v tomto roku pripomína 25 rokov od svojej biskupskej vysviacky. Vo veku 34 rokov sa stal najmladším biskupom Katolíckej cirkvi.Rok 2017 je pre Košickú gréckok...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 14.2.2017

Na sviatok Stretnutia Pána 2. februára sme si pripomenuli 20. deň zasväteného života. Keď pápež Ján Pavol II. v roku 1997 ustanovil 2. február za Deň zasväteného života, nemal...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 7.2.2017

Pri príležitosti sviatku Stretnutia Pána sa gréckokatolícki biskupi celej metropolie stretli so svojimi kňazmi seniormi, aby v jednote a liturgickom spoločenstve slávili tajomstvo sv...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 31.1.2017

Gréckokatolíkom vo farnosti Volovec na Ukrajine v rokoch prenasledovania násilne odobrali miestny chrám. Nový sa im podarilo postaviť aj za pomoci miestneho rodáka a prvého biskupa ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 24.1.2017

Bohojavlenie, zjavenie Ježiša Krista ľuďom a spomienku na svoj krst slávili v Užhorodskom katedrálnom chráme veriaci Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie aj za účasti pomocnéh...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 17.1.2017

Vianočné sviatky podľa starobylého juliánskeho kalendára slávili aj gréckokatolíci mukačevskej eparchie na susednej Ukrajine. ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 10.1.2017

Záver kalendárneho roka ukončila košická eparchia spoločnou ďakovnou liturgiou v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Súčasťou silvestrovského prog...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 3.1.2017

Už 20. ročník vianočného futbalového turnaja košickej eparchie sa uskutočnil v závere kalendárneho roka v Michalovciach. 12 tímov súperilo o postup do celoslovenského finále.Sp...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 27.12.2016

Už 80 rokov svojim spevom chváli a zvelebuje Boha gréckokatolícky katedrálny zbor v Bratislave Kyrillomethodeon. Svoje okrúhle jubileum si jeho súčasní i bývalí členovia pripomen...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 20.12.2016

Kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi počas svojej návštevy Ukrajiny posvätil novopostavený chrám sv. Cyrila a Metoda v Mukačeve.Sviatok Narodenia Pán...

magazín
 

SPEVY Zbor s. Romana Sládkopevca

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DUCHOVNÝCH PIESNÍ BYZANTSKÉHO OBRADU 11.-13.11.2016 ...

spevy
 

HOMÍLIA Archijerejská sv. liturgia na fatimskú sobotu v bazilike minor v Michalovciach

Archijerejská sv. liturgia na fatimskú sobotu v bazilike minor v Michalovciach spojená s vyslaním koledníkov Dobrej noviny....

homília
 

SPEVY Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa v Prešove

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DUCHOVNÝCH PIESNÍ BYZANTSKÉHO OBRADU 11.-13.11.2016...

spevy
 

SPEVY Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa v Prešove

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DUCHOVNÝCH PIESNÍ BYZANTSKÉHO OBRADU 11.-13.11.2016 ...

spevy
 

SPEVY Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DUCHOVNÝCH PIESNÍ BYZANTSKÉHO OBRADU 11.-13.11.2016 ...

spevy
 

SPEVY Zbor s. Romana Sládkopevca

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DUCHOVNÝCH PIESNÍ BYZANTSKÉHO OBRADU 11.-13.11.2016 ...

spevy
 

SPEVY Zbor s. Romana Sládkopevca

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DUCHOVNÝCH PIESNÍ BYZANTSKÉHO OBRADU 11.-13.11.2016 ...

spevy
 

SPEVY Zbor s. Romana Sládkopevca

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DUCHOVNÝCH PIESNÍ BYZANTSKÉHO OBRADU 11.-13.11.2016 ...

spevy
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 13.12.2016

Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku už viac ako 25 rokov spája v sebe kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu kresťanských princípov.Decembrová fatimská sobota v bazili...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 7.12.2016

Božie slovo možno počuť i vidieť. Presvedčili sme sa o tom na medzinárodnej konferencii na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove. Výsledkom trojročného projektu j...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 30.11.2016

Pastoračná starostlivosť východných katolíckych migrantov v západných krajinách bola jednou z kľúčových otázok každoročného stretnutia východných biskupov katolíckych cir...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 23.11.2016

Slávnostná obliečka podriasnikov v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča je ďalším krokom seminaristov na ceste k ich kňazstvu. Pozývame...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 16.11.2016

Biskup Peter Pavol Gojdič zachránil pred koncentrákom stovky židov, sám pritom skončil v komunistickom väzení. Najdôležitejšie momenty života novodobého mučeníka zobrazuje dok...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 8.11.2016

Formácia kresťanských učiteľov z území dvoch eparchií sa uskutočnila v Trebišove. Metodický deň priniesol aj nový pohľad na trendy vo výchove a vzdelávaní na cirkevných šk...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 2.11.2016

Poďakovanie i načerpanie duchovných síl pred záverom jubilejného milosrdného roka zažilo spoločenstvo biskupov, kňazov i veriacich Prešovskej archieparchie. Púť k ikone Dvere mi...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 25.10.2016

25 rokov napĺňania svojho poslania od znovuobnovenia svojej činnosti si Gréckokatolícka charita v Prešove pripomenula benefičným koncertom. Premiéru na podujatí maj aj rovnomenný ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 18.10.2016

Pútnické miesto v Ľutine už po piatykrát poskytlo priestor pre umelcov medzinárodného maliarského plenéru. Jubilejný mimoriadny Svätý rok ponúkol výtvarníkom tému Vo svetle m...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 11.10.2016

Októbrová fatimská sobota v Klokočove sa niesla v znamení púte kresťanských pedagógov. Pútnické miesto Mariapócs spája európske národy a poznanie jeho histórie odvracia chyb...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 4.10.2016

Historický prvé metropolitné zhromaždenie Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku sa venovalo trom hlavným témam - evanjelizácii rodín, evanjelizácii Rómov a podávaniu Eu...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 27.9.2016

Eparchiálna odpustová slávnosť v katedrálnom chráme v Košiciach priniesla veriacim vo farnosti mnohé milosti. Otvorenie akademického roka na Gréckokatolíckej teologickej fakulte P...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 20.9.2016

Stigmatizovaná sýrska gréckokatolíčka Myrna Nazzour po tretíkrát navštívila Slovensko, aby na stretnutiach v našich chrámoch šírila posolstvo o jednote kresťanov. Gréckokatol...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 13.9.2016

V Starej ľubovni pribudla nová cirkevná špeciálna základná škola sv. Anny. Nový školský rok v nej začalo spolu desať žiakov v dvoch triedach. Štyri desaťročia žili v ilegal...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 6.9.2016

Bol v jednej cele s človekom, ktorý sa neskôr stal najmocnejším mužom v štáte. Redemptorista a kandidát na blahorečenie, Ján Ivan Mastiliak, zosobňuje kľúčové hodnoty obnovy ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 30.8.2016

Kvalitná dávka gospelovej hudby, pútavý duchovný program i atraktívne sprievodné aktivity. Festival nádeje v obci Hatalov sa uskutočnil už po tretíkrát. Tento ročník so sebou p...

magazín
 

HOMÍLIA Odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku

Odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku v Bazilike Zoslania Ducha Svätého v Michalovciach / 27.8.2016...

homília
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 23.8.2016

Pútnické miesto zjavenia sv. Mikulášav Ľutine prežívalo uplynulý víkend archieparchiálnu odpustovú slávnosť. Niekoľko tisícov veriacich z celého Slovenska putovalo k bazilike...

magazín
 

HOMÍLIA Archieparchiálna odpustová slávnosť v Ľutine

Archieparchiálna odpustová slávnosť v Ľutine / 21.8.2016...

homília
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 16.8.2016

Uzdravie a posilnenie skrze Máriu prežívali tisícky pútnikov na celoeparchiálnej odpustovej slávnosti Košickej eparchie v Klokočove na Dolnom Zemplíne. Bohatý trojdňový duchovn...

magazín
 

HOMÍLIA Eparchiálna odpustová slávnosť v Klokočove

Eparchiálna odpustová slávnosť v Klokočove / 13.8.2016...

homília
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 9.8.2016

Mariánske pútnické miesto Hora Zvir v Litmanovej bolo počas uplynulého víkendu centrom putovania tisícov pútnikov. Bohatý liturgický program, osobné svedectvá i koncert gospelove...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 2.8.2016

25 kresťanských umelcov vzdáva svojou tvorbou hold Božiemu milosrdenstvu. Expozícia približne stovky výtvarných diel bola otvorená v uplynulých dňoch v Dvorane Ministerstva kultú...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 26.7.2016

Púte na najstaršie pútnicke miesto na Slovensku, Skalka pri Trenčíne, sa zúčastnili aj veriaci gréckokatolíci z neďalekej farnosti Trenčín. Aj príprava jedla môže vychádzať ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 19.7.2016

Ľutina v tomto roku už po tretíkrát privítala účastníkov rómskej púte. Celodenný program na hlavnom pútnickom mieste prešovskej archieparchie vyvrcholil archijerejskou svätou l...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 12.7.2016

V Užhorode na Ukrajine si pripomenuli výročie narodenia a kňazskej vysviacky biskupa a mučeníka blahoslaveného Teodora Romžu. Sestry služobnice vo farnosti Trenčín spoločne oslá...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 5.7.2016

Sv. Peter a sv. Pavol sú patrónmi bratislavskej eparchie od jej zriadenia v roku 2008. Na petropavlovskej odpustovej slávnosti v bratislavskom katedrálnom chráme posvätili novú ikonu ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 28.6.2016

Centrum pre rodinu na Sigorde vzniklo, aby zdôrazňovalo význam a ochranu hodnôt rodiny. Jeho činnosť je zameraná na pomoc rodinám, ktoré majú záujem budovať svoje vzájomné vzť...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 21.6.2016

Kňazská gospelová skupina ANASTAZIS oslavovala 20. výročie svojho vzniku. Oslávila ho sériou evanjelizačných koncertov....

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 14.6.2016

Medzinárodný deň rodiny sme si pripomínali vo viac ako tridsiatich mestách a obciach na Slovensku. Áno rodine prišli povedať aj stovky návštevníkov Dňa rodiny v Prešove. Jedným...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 7.6.2016

Myrotočivý obraz Fatimskej Panny Márie z Talianska putoval po viacerých farnostiach košickej eparchie. Celonárodne kolo biblickej olympiády sa konalo najznámejšom pútnickom mieste...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 31.5.2016

V máji tohto roka už po siedmykrát putovali gréckokatolíci zo Slovenska do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe. Metropolitnej púte vo Svätom roku milosrdenstva sa zúčastnil...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 24.5.2016

Formácia a duchovná príprava budúcich kňazov je dôležitou súčasťou každého biskupstva. Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešov...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 17.5.2016

V marci tohto roka uplynulo 100 rokov od narodenia prvého predsedu obnoveného Spolku sv. Cyrila a Metoda, o. Jozefa Kňeža. Výročie si pripomenuli aj vo farnosti Vysoká nad Uhom, kde d...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 10.5.2016

Drevený gréckokatolícky chrám v obci Kalná Roztoka prešiel v uplynulých rokoch výraznou rekonštrukciou. Obnovenú sakrálnu stavbu posvätil prešovský arcibiskup a metropolita, vl...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 3.5.2016

Slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou vyvrcholila v nedeľu po sviatku sv. veľkomučeníka Juraja odpustová slávnosť v Slovinkách. Hlavným kazateľom bol apoštolský nuncius ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 26.4.2016

Ikona je vo východnom obrade neoddeliteľnou súčasťou cirkvi a jej liturgie. O ikone a jej duchovne i technikách písania bol ďalší z kurzov ikonopiseckej školy, ktorý sa uskutočn...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 19.4.2016

Dom sv. Faustíny vo Svidníku už ôsmy rok podáva pomocnú ruku ženám v núdzi. Širokú verejnosť privítali vo svojich priestoroch na pravidelnom Dni otvorených dverí. "Modli...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 12.4.2016

Kanadský manželský pár Patrick a Nancy žijúci v Medžugorí vydal svedectvo o svojom obrátení vo viacerých chrámoch prešovskej archieparchie. Útulok pre osamelé matky s deťmi,...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 5.4.2016

Vo veku 94 rokov nás začiatkom marca navždy opustil významný sakrálny umelec, akademický maliar, Mikuláš Klimčák....

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 29.3.2016

Asi stovka mladých ľudí z celej košickej eparchie sa tento rok počas kvetného víkendu stretla v jej juhovýchodnom cípe, v meste Kráľovský Chlmec aj so svojim biskupom, vladykom M...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 22.3.2016

Pascha je najväčší a najvýznamnejší kresťanský sviatok v liturgickom roku, ktorý je oslavou zmŕtvychvstania a vzkriesenia Ježiša Krista. Pripomeňme si priebeh i význam jeho na...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 16.3.2016

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ponúka kvalitné vzdelanie nielen budúcim kňazom, ale i laikom. V košickej gréckokatolíckej katedrále sa stret...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 8.3.2016

Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove privítala na svojej pôde medzinárodnú vedeckú konferenciu historikov. Nosnou témou bolo blížiace sa 200. výročie vzniku prešovské...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 1.3.2016

Na sviatok Troch svätiteľov, patrónov cirkevného školstva, sa v Trebišove uskutočnilo stretnutia učiteľov cirkevných škôl košickej eparchie zo svojim biskupom, vladykom Milanom....

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 23.2.2016

Na sviatok Troch svätiteľov slávil košický eparchiálny biskup odpustovú slávnosť u sestier baziliánok v Sečovciach. Bratislavský eparcha, vladyka Peter ukončil zasvätený rok ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 16.2.2016

V roku 2008 vzniklo nové kánonické usporiadanie gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Bratislavská gréckokatolícka eparchia si pripomenula už 8. výročie svojho vzniku. Na marián...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 9.2.2016

Košická gréckokatolícka eparchia sa v uplynulom týždni stala hlavným organizátorom 10. jubilejného ročníka Majstrovstiev Európy kňazov v halovom futbale. Desiatky kňazov a med...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 2.2.2016

Veriaci z farnosti Košice Terasa na nedeľu o mýtnikovi a farizejovi slávili tzv. malý odpust.Farnosť je počtom veriacich druhou najväčšou farnosťou košickej eparchie. Jej farský...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 26.1.2016

Mojim povolaním je láska. Pamätné slová sv. Terézia z Liieux si veriaci na Slovensku pripomenuli pri príležitosti putovania jej relikviára. Relikvie sv. Terezky si uctili aj v gréc...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 19.1.2016

Na prešovskej gréckokatolíckej teologickej fakulte sa konalo kolokvium k 20. výročiu návštevy sv. Jána Pavla II. medzi gréckokatolíkmi v Prešove. Misia je všeobecným poslaním ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 12.1.2016

6. januára slávili gréckokatolícki veriaci sviatok Bohozjavenia Pána spojený s jordánskym posvätením vody. Veľké posvätenie vody sa konalo nielen v katedrálach, ale aj na potoko...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 5.1.2016

V Michalovciach sa uskutočnil už 19. ročník vianočného futbalového turnaja košickej eparchie. Arcibiskup Cyril Vasiľ udelil v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Brati...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 29.12.2015

Kresťania na celom svete v týchto dňoch slávia jeden z najvýznamnejších sviatkov liturgického roka - Narodenie Ježiša Krista. Prežite opakovanie sviatočné chvíle tajomstva naro...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 22.12.2015

Na tretiu adventnú nedeľu boli na želanie sv. Otca pápaža Františka otvorené brány milosrdenstva vo všetkých katedrálach a ďalších významných chrámoch po celom svete. Gréck...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 15.12.2015

Gréckokatolícky magazín si v týchto dňoch pripomína prvé výročie začiatku svojho vysielania. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku aj vďaka nemu šíri dobré posolstvo a kresťan...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 8.12.2015

Bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák posvätil chrám pre veriacich v Martine. Cirkevná spojená škola v Sečovciach si pripomínala svoju patrónku, sv. Cecíliu odpustovou sláv...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 1.12.2015

Na evanjelizačnom dni v ľutinskej bazilike zakončili Rok rodiny v prešovskej archieparchii. Žiaci Základnej školy Komenského 12 v Sobranaciach sa stretli s košickým eparchom, vlad...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 24.11.2015

Gréckokatolícka cirkevná základná škola sv. Juraja je v zriaďovateľskej pôsobnosti košickej eparchie ešte len rok. Symbolicky po roku v škole posvätili novovybudovanú školskú...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 17.11.2015

Cirkevné gymnázium a základná a materská škola blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove slávili sviatok svojho patróna. Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice zriadil...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 10.11.2015

Celosvetovú púť Rómov, ktorá sa uskutočnila vo Vatikáne si Rómovia na Slovensku pripomenuli púťou do Ľutinskej baziliky. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove os...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 3.11.2015

Vo Vatikáne sa ukončilo 14. riadne zhromaždenie Biskupskej synody o rodine. Gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Ján Babjak bol jedným zo synodálnych otcov. Človek - neustály ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 27.10.2015

Veriaci v obci Kusín v okrese Michalovce oslávili 150. výročie posviacky chrámu Zoslania Ducha Svätého. Archijerejskú svätú liturgiu slávil košický eparcha, vladyka Milan Chautu...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 20.10.2015

Bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák udelil v katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave sviatosť diakonátu. Čo znamená byť mužom a otcom na maximum bolo témou...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 13.10.2015

Bratislavská gréckokatolícka katedrála slávila odpustovú slávnosť Povýšenia Kríža. Hlavným celebrantom bol arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi....

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 6.10.2015

20. septembra sa v Bratislave uskutočnil druhý Národný pochod za život. Podnecoval k ochrane života a pomoci tehotným matkám v krízovej situácii. Archijerejskou svätou liturgiou ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 29.09.2015

Gréckokatolícki veriaci v Žiline oslávili patrónku svojho chrámu odpustovou slávnosťou. Gréckokatolícky chrám v Kalnej Roztoke je národnou kultúrnou pamiatkou. V uplynulom obdo...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 22.09.2015

Veriaci košickej eparchie spoločne slávili odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky v košickom katedrálnom chráme. Hlavným celebrantom bol ar...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 15.09.2015

V Trenčíne otvorili prvú gréckokatolícku cirkevnú materskú školu. Slávnostné otvorenie škôlky sa konalo aj za účasti bratislavského eparchu, vladyku Petra Rusnáka. Mladí z ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 08.09.2015

Uspenská slávnosť akú bratislavská eparchia počas svojej osemročnej histórie ešte nezažila. Slávnosť obliečky sa uskutočnila na starobylom pútnickom mieste v Skalke pri Trenč...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 01.09.2015

Tajomstvo Máriinho zosnutia prišli do Klokočova osláviť tisíce veriacich pútnikov. Počas slávnostnej liturgie dvaja diakoni košickej eparchie prijali vkladaním rúk vladyku Milana...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 18.08.2015

25. výročie zjavení si veriaci gréckokatolíci pripomenuli na hore Zvir v Litmanovej. Pri príležitosti 55. výročia úmrtia gréckokatolíckeho biskupa, blahoslaveného Pavla Petra G...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 04.08.2015

V gréckokatolíckom chráme v obci Trhovište v okrese Michalovce posvätili nový ikonostas. Štúdium v anglickom jazyku, medzinárodná komunita, rodinné spoločenstvo a v neposlednom ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 21.07.2015

Rektorom súkromnej vysokej školy ekonomického typu sa v Prešove stal gréckokatolícky kňaz. Takmer 60 detí z bratislavskej eparchie sa stretlo na letnom eparchiálnom tábore na Duc...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 07.07.2015

Veriaci bratislavskej eparchie už po siedmykrát putovali do Šaštína. Košický epracha, vladyka Milan Chautur, posvätil vynovené priestory a kaplnku na Strednej odbornej škole sv. ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 23.06.2015

V prešovskej katedrále arcibiskup a metropolita Ján Babjak udelil nižšie svätenie šiestim bohoslovcom. V Prahe sa uskutočnilo stretnutie katolíckych biskupov východného obradu. ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 09.06.2015

Valné zhromaždenie Spolku sv. Cyrila a Metoda po štyroch rokoch znova hodnotilo svoju činnosť. Májová túra košickej eparchie tentoraz viedla do pastoračného strediska Hatfa. V ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 26.05.2015

Básnik, kňaz a pedagóg, Mons. Jozef Tóth oslávil svoje 90. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa na Teologickej fakulte v Prešove uskutočnilo podujatie Pocta umelcovi slova. 1.má...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 12.05.2015

O. Michal Hospodár, hovorca košickej gréckokatolíckej eparchie a predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda oslavuje svoje životné jubileum. ...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 28.04.2015

Veriaci na Ukrajine slávia sviatky Veľkej noci podľa staršieho, juliánskeho kalendára. Spoločne s nimi sme slávili liturgiu Svetlého pondelka v mukačevskom chráme. V košickej k...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 14.04.2015

Pascha je najväčším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom v rámci liturgického roka. Gréckokatolícky magazín zachytáva priebeh veľkonočného obdobia i jeho obradov od Veľk...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 31.03.2015

Biblia je dodnes najprekladanejšou knihou na svete. Na prednáške o. Doc. Michala Hospodára sme sa o dozvedeli viac o biblii ako kultúrnom fenoméne. Pri príležitosti Dňa počatého...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 17.03.2015

Tretia pôstna nedeľa patrí poklone kríža. Ako prebiehala vo farnostiach v okrese Michalovce? Gréckokatolíci v Srbskej Vojvodine, ktorí na dolnú zem odišli pred vyše 250 rokmi, na...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 03.03.2015

Formácia a vytváranie spoločenstiev rodín bola témou Kňazského dňa košickej eparchie, ktorý sa uskutočnil v polovici februára v Trebišove. Michalovská viceprovincia redemptor...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 17.02.2015

Na sviatok Troch svätiteľov, patrónov cirkevného školstva, sa v Trebišove uskutočnil Deň učiteľov cirkevných škôl košickej eparchie. V rámci Roka zasväteného života sa v p...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 03.02.2015

Gréckokatolícka charita pomáha trpiacim vojnovým konfliktom na Ukrajine. Slovensko navštívila líderka úspešného chorvátskeho referenda, Željka Markić, aby povzbudila verejnosť...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 20.01.2015

Referendum o rodine....

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 06.01.2015

Prvý januárový týždeň si gréckokatolícki veriaci pripomínajú sviatok Sväté bohozjavenie, ktorým sa spája aj veľké svätenie vody. Vianočný turnaj košickej eparchie má s...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 31.12.2014

Katolícki veriaci na celom svete sa pripomínajú na jeden z najväčších sviatkov liturgického roka. Ako prebiehajú prípravy na sviatok narodenia Ježiša Krista na košickej eparchii...

magazín
 

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 09.12.2014

Gréckokatolícka košická eparchia má odteraz svoj vlastný televízny magazín. Ako projekt vznikal a čo prinesie divákom sa dozviete v jeho pilotnom vydaní. Rok 2015 bol vyhlásený ...

magazín

hlavní
partneri

Všetky práva vyhradené (c) 2015-2017 LEKOS, s.r.o.