Sláva Isusu Christu!

Gréckokatolícky magazín je novým a jedinečným masmediálnym projektom. Vo svojom obsahu chce priblížiť život a aktuálne dianie v Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho zámerom je tiež informovať širokú verejnosť o činnosti spoločenstiev a organizácií v jednotlivých eparchiách. Zároveň chce vhodným spôsobom prezentovať zaujímavé profily osobností cirkevného života. To všetko prostredníctvom televízneho vysielania partnerských televízií na Slovensku a v Českej republike...

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
14.3.2017

14.3.2017

Medzinárodná vedecká konferencia Sacrum a príroda sa aj v tomto ročníku zaoberala otázkami prírody, jej významu a ochrany v spojitosti so Svätým písmom.

Emeritný biskup gréckokatolíckej eparchie Parma v Spojených štátoch amerických posvätil bohostánok vo farnosti Streda nad Bodrogom.

Katolícki veriaci prežívajú obdobie veľkého pôstu, ktorým sa pripravujú na slávenie Paschálneho tajomstva.

hlavní
partneri

Všetky práva vyhradené (c) 2015-2017 LEKOS, s.r.o.