Sláva Isusu Christu!

Gréckokatolícky magazín je novým a jedinečným masmediálnym projektom. Vo svojom obsahu chce priblížiť život a aktuálne dianie v Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho zámerom je tiež informovať širokú verejnosť o činnosti spoločenstiev a organizácií v jednotlivých eparchiách. Zároveň chce vhodným spôsobom prezentovať zaujímavé profily osobností cirkevného života. To všetko prostredníctvom televízneho vysielania partnerských televízií na Slovensku a v Českej republike...

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
18.4.2017

18.4.2017

Lazárovou sobotou a Kvetnou nedeľou vstúpili katolícki veriaci do Veľkého alebo Svätého týždňa, ktorý vyvrcholil najväčším kresťanským sviatkom v liturgickom roku - vzkriesením Božieho Syna - Paschou.

V tomto týždni Cirkev slávi najväčšie tajomstvá spásy, ktoré Kristus uskutočnil v posledných dňoch svojho života. Ide o najvýznamnejší týždeň cirkevného roka, ktorý má bohatý liturgický obsah i symboliku. Cirkev si ním pripomína udalosti vykúpenia v ich historickom poradí: Kristovu smrť na Veľký piatok, Krista uloženého v hrobe na Veľkú sobotu a Kristovo zmŕtvychvstanie na Nedeľu Paschy.

Sprítomnenie dejinných udalostí našej spásy tak ako ich prežívali a slávili gréckokatolíci na Slovensku, v Prahe i na Zakarpatí v Mukačevskej eparchii Vám prinášame vo sviatočnom GRÉCKOKATOLÍCKOM MAGAZÍNE.

hlavní
partneri

Všetky práva vyhradené (c) 2015-2017 LEKOS, s.r.o.