Sláva Isusu Christu!

Gréckokatolícky magazín je novým a jedinečným masmediálnym projektom. Vo svojom obsahu chce priblížiť život a aktuálne dianie v Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho zámerom je tiež informovať širokú verejnosť o činnosti spoločenstiev a organizácií v jednotlivých eparchiách. Zároveň chce vhodným spôsobom prezentovať zaujímavé profily osobností cirkevného života. To všetko prostredníctvom televízneho vysielania partnerských televízií na Slovensku a v Českej republike...

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
22.8.2017

22.8.2017

V polovici augusta slávime v Gréckokatolíckej cirkvi posledný mariánsky sviatok v liturgickom roku. Pred naším zrakom znova oživuje udalosť ukončenia pozemskej púte a jej slávny vstup do nebeskej slávy. Východná tradícia pomenovala túto premenu Máriinho života z pozemského na nebeský liturgickým názvom uspenie – alebo zosnutie.

Na tento veľký uspenský sviatok sa mariánski ctitelia každoročne schádzajú na pútnickom mieste v Klokočove, aby spoločne počas niekoľkých dní slávili tajomstvo Máriinho zosnutia. Najväčšia odpustová slávnosť Košickej eparchie sa v roku j výročí niesla v duchu silného vetra i silných duchovných povzbudení.

Načerpajte ešte raz spolu s Gréckokatolíckym magazínom veľkosť a silu tohto pútnického miesta.

hlavní
partneri

Všetky práva vyhradené (c) 2015-2017 LEKOS, s.r.o.