Sláva Isusu Christu!

Gréckokatolícky magazín je novým a jedinečným masmediálnym projektom. Vo svojom obsahu chce priblížiť život a aktuálne dianie v Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho zámerom je tiež informovať širokú verejnosť o činnosti spoločenstiev a organizácií v jednotlivých eparchiách. Zároveň chce vhodným spôsobom prezentovať zaujímavé profily osobností cirkevného života. To všetko prostredníctvom televízneho vysielania partnerských televízií na Slovensku a v Českej republike...

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
23.5.2017

23.5.2017

100 rokov od prvého fatimského zjavenia, 70 rokov od zasvätenia Mukačevskej eparchie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a posvätenie putujúcej kópie ikony Mariapócskej Bohorodičky si pripomenuli biskupi, kňazi i veriaci v užhorodskom katedrálnom chráme na Zakarpatí.

Sv. archanjelovi Michalovi zasvätili novopostavenú kaplnku vo farnosti Ruskovce v Sobranskom okrese. Archijerejskú svätú liturgiu v miestnom chráme slúžil košický eparcha, vladyka Milan Chautur.

hlavní
partneri

Všetky práva vyhradené (c) 2015-2017 LEKOS, s.r.o.