Sláva Isusu Christu!

Gréckokatolícky magazín je novým a jedinečným masmediálnym projektom. Vo svojom obsahu chce priblížiť život a aktuálne dianie v Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho zámerom je tiež informovať širokú verejnosť o činnosti spoločenstiev a organizácií v jednotlivých eparchiách. Zároveň chce vhodným spôsobom prezentovať zaujímavé profily osobností cirkevného života. To všetko prostredníctvom televízneho vysielania partnerských televízií na Slovensku a v Českej republike...

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
24.1.2017

24.1.2017

Bohojavlenie, zjavenie Ježiša Krista ľuďom a spomienku na svoj krst slávili v Užhorodskom katedrálnom chráme veriaci Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie aj za účasti pomocného prešovského biskupa, vladyku Milana Lacha.

Dôstojnosť človeka a jeho budúcnosť sa stala nosnou témou medzinárodného vedeckého kolokvia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte V Prešove. Dišputy na rôzne témy majú na fakulte už 20. ročnú tradíciu.

hlavní
partneri

Všetky práva vyhradené (c) 2015-2017 LEKOS, s.r.o.