Sláva Isusu Christu!

Gréckokatolícky magazín je novým a jedinečným masmediálnym projektom. Vo svojom obsahu chce priblížiť život a aktuálne dianie v Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho zámerom je tiež informovať širokú verejnosť o činnosti spoločenstiev a organizácií v jednotlivých eparchiách. Zároveň chce vhodným spôsobom prezentovať zaujímavé profily osobností cirkevného života. To všetko prostredníctvom televízneho vysielania partnerských televízií na Slovensku a v Českej republike...

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
28.3.2017

28.3.2017

Baziliáni slávia jubilejný rok pri príležitosti 400. výročia obnovenia svojho rádu. Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa zaoberala históriou Rádu baziliánov sv. Jozafáta.

V polovici veľkopôstneho obdobia si Cirkev uctieva Svätý kríž a klania sa mu. Krížová cesta v uliciach Užhoroda sa na krížupoklonnú nedeľu uskutočnila aj s Gréckokatolíckym magazínom.

hlavní
partneri

Všetky práva vyhradené (c) 2015-2017 LEKOS, s.r.o.