Sláva Isusu Christu!

Gréckokatolícky magazín je novým a jedinečným masmediálnym projektom. Vo svojom obsahu chce priblížiť život a aktuálne dianie v Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho zámerom je tiež informovať širokú verejnosť o činnosti spoločenstiev a organizácií v jednotlivých eparchiách. Zároveň chce vhodným spôsobom prezentovať zaujímavé profily osobností cirkevného života. To všetko prostredníctvom televízneho vysielania partnerských televízií na Slovensku a v Českej republike...

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
5.9.2017

5.9.2017

V gréckokatolíckej cirkvi sa 1. septembra začal nový liturgický alebo cirkevný rok. Cirkevný rok v cirkvách byzantského obradu je zvláštny tým, že sa nezačína občianskym novým rokom v januári, ale jeho začiatok je 1. septembra. Nazýva sa aj začiatkom indiktu.

S týmto dátumom vstúpila v Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku do platnosti aj obnovená starobylá prax východných cirkvi v podávaní eucharistie deťom.

O praktických súvislostiach so zavedením samotnej praxe eucharistického prijímania detí i otázkach obradovej príslušnosti sme sa porozprávali s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi.

hlavní
partneri

Všetky práva vyhradené (c) 2015-2017 LEKOS, s.r.o.